Analiza procesów pod automatyzację

Jedną z pierwszych wątpliwości, jakie pojawiają się przed wdrożeniem Robotic Process Automation w firmie, jest to, jakie procesy nadają się do automatyzacji oraz na ile ich automatyzacja realnie przyczyni się do zwrotu poniesionych kosztów.

W ramach dokonanej przez nas analizy procesów jesteśmy w stanie wyodrębnić procesy, które mają duży potencjał do automtyzacji i są w stanie przynieść realny zysk. 

Dla kogo?

Bardzo często firmy, które chcą zacząć wdrażać technologię RPA napotykają różnego rodzaju bariery. Bariery te związane są na przykład z brakiem odpowiednio wyszkolonego zespołu, nieznajomością dostępnych licencji oraz samych możliwości wdrożenia automatyzacji. 

Dlaczego warto?

Analiza procesu pod automatyzację skutkuje poznaniem potencjału do wdrożenia robotyki w firmie w aspekcie procesowym. Ukazuje również realne korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie.

Główne obszary działania

KROK 1 - Przygotowanie listy posiadanych procesów

Brak zdefiniowanych procesów może być ogromną przeszkodą na drodze do efektywnego wdrożenia technologii RPA. Bez tego, już na starcie, bardzo ciężko jest określić na ile stworzenie robotów przyczyni się do usprawnienia działań w firmie. Związku z tym jednym z pierwszych kroków dotyczących wdrażania technologii RPA jest nasza pomoc w wyodrębnieniu wszystkich procesów, które mają być poddane dokładnej analizie.

KROK 2 - ANALIZA PROCESÓW POD KĄTEM AUTOMATYZACJI

Zebrane procesy badamy według takich kryteriów jak: czasochłonność, ilość zaangażowanych pracowników, prawdopodobieństwo wystąpienia manualnych błędów, powtarzalność, możliwość ułożenia procesu według logicznych zasad, posiadania odpowiednich danych w formie cyfrowej oraz stabilności środowiska procesu (np. aplikacji, dostępów, kroków procesowych). Dzięki tak przeprowadzonej wstępnej analizie jesteśmy w stanie wyodrębnić procesy, które mają potencjał do robotyzacji.

KROK 3 - FINALNY RAPORT

Jeżeli po analizie procesu nasz Zespół rekomenduje go do automatyzacji RPA, kolejnym etapem jest przygotowanie raportu do akceptacji Klienta, zawierającego rekomendacje naszych specjalistów dotyczące procesów powiązanych, które również mogą mieć potencjał do automatyzacji. Ponadto raport zawiera takie informacja jak obliczenia ukazujące docelową oszczędność: ROI (realny zysk z inwestycji w rozwiązania RPA) oraz FTE (full-time employee, czyli realną oszczędność liczoną w ilości pełnoetatowych pełnoetatowe stanowisko pracy), estymację budżetu przeprowadzenia robotyzacji wybranego procesu.

6 kluczowych kryteriów do automatyzacji procesu

  • Przed przystąpieniem do automatyzacji procesu najważniejszym krokiem jest jego szczegółowa analiza. Podczas takiej analizy sprawdzamy w jakim stopniu dany proces nadaje się do automatyzacji, przygotowujemy szczegółową mapę procesową oraz określamy na ile jego automatyzacja może przynieść realne korzyści w postaci oszczędności czasu oraz pieniędzy.
  • Prowadzimy szkolenia grupowe oraz indywidualne na wszystkich poziomach zaawansowania. Podstawową tematyką szkoleń jest technologia Robotic Process Automation i obsługa programu UiPath.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do nas już dziś lub napisz e-mail (info@robotivity.pl). Odpowiemy w przeciągu 24h!