Oferta

UiPath jest liderem rynku Robotic Process Automation. Program ten za pomocą rozbudowanego interfejsu oraz wbudowanych rozwiązań pozwala na skuteczną i szybką automatyzację procesów biznesowych.

UiPath to narzędzie RPA (Robotic Process Automation) do automatyzacji codziennych zadań organizacji, pozwala uwolnić pracowników od codziennej rutyny związanej z powtarzalnymi procesami. Program ten jest stosunkowo łatwy w obsłudze ponieważ wykorzystuje diagramy, schematy blokowe oraz opcje przeciągania i upuszczania w celu definiowania działań dla automatyzacji.

Program UiPath pozwala na wygodne administrowanie zadaniami opartymi na regułach i pozwala na współdzielenie i wykorzystanie komponentów między różnymi projektami i zespołami. Rozszerzalna architektura UiPath wykorzystuje predykcyjną analitykę, funkcje poznawcze oraz diagramy logiczne do automatyzacji złożonych procesów.

W szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć rozwiązania w UiPath pozwalające na automatyzacje procesów, nauczą się manipulować danymi w ramach tworzenia automatyzacji, rozwiązywać problemy i konfigurować niezbędną infrastrukturę końcową potrzebną do wdrożenia pełnoprawnego, zrobotyzowanego rozwiązania.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • analizować procesy pod kątem automatyzacji RPA,
  • przygotowywać dokumentację procesową,
  • modyfikować framework UiPath,
  • automatyzować za pomocą programu UiPath procesy biznesowe,
  • automatyzować aplikacje biznesowe między innymi SAP,
  • automatyzować program MS Excel oraz bazy danych,
  • automatyzować interfejs aplikacji komputerowych,
  • automatyzować pocztę e-mail,
  • wdrażać własne rozwiązania RPA i modyfikować ich poszczególne elementy.